Балканика Дистрал ООД
България, Пловдив

Адрес: ул. Остромила 13,
4004 Пловдив
Телефон:(+359) 32330881 Имейл: info@balkanica.bg

      balkanica.bg

Работно време: Понеделник - Петък  09:00 ‐ 17:00 Събота - Неделя      Почивни дни Локално време : 


  В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни ние Ви уведомяваме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка на лични данни на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД с ДДС BG203352425, с цел да отговорим на вашите запитвания. В съответствие с действащите наредби, БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява, че данните ще се съхраняват за периода, който е строго необходим, за да се спазят посочените по-горе правила.

До следващо уведомяване от ваша страна ще разбираме, че данните ви не са променени, че сте съгласни да ни уведомите за всякакви промени свързани с тях и сте съгласни да ги използваме за посочените цели.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява, че ще продължи да обработва данните по законосъобразен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД се ангажира да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат незабавно отстранени или коригирани, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащият регламент за защита на личните данни можете да упражните правото на достъп, поправка, ограничаване на използването, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните данни, както и съгласието за използването на същите, насочвайки молбата си към посочения по-горе пощенски адрес или към имейл адрес info@balkanica.bg