Условия за ползване

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, За предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия (LSSI-CE), БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява, че притежава интернет страницата www.balkanica.bg. В съответствие с изискването на член 10 от горепосочения закон БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява за следната информация:

Собственикът на този уебсайт е БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, с CIF BG203352425 и седалище ул. Остромила 13, 4004 Пловдив - България. Електронният адрес за връзка с фирмата е: info@balkanica.bg.

Също така Ви уведомяваме, че за да поръчате нашите продукти, ще бъдете пренасочени към http://b2b.balkanicadistral.net:8081/login.aspx?lang=bg.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Навигацията, достъпът и използването на уеб сайта на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД ви предоставя статута на потребител, с който приемате, чрез разглеждането на уебсайта на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, всички условия на употреба, установени тук, без това да засяга прилагането на съответните правила за задължително спазване на законодателството, според случая.

Сайтът на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД предоставя голямо разнообразие от информация, услуги и данни. Потребителят поема отговорност за правилното използване на уебсайта. Тази отговорност обхваща:

  • Достоверността и законосъобразността на информацията, предоставена от потребителя във формулярите, издадени от БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД за достъп до определено съдържание или услуги, предлагани от уебсайта.
  • Използването на информацията, услугите и данните, предлагани от БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД в противоречие с разпоредбите на настоящите условия, закона, морала, обичаите или обществения ред, или по друг начин могат да навредят на правата на трети страни или функционирането на уебсайта.

ХИПЕРВРЪЗКИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, до които потребителят може да има достъп чрез връзките, установени на уебсайтa ни, и декларира, че в никакъв случай няма да пристъпи към проверка или упражняване на какъвто и да е контрол върху съдържанието на други сайтове в мрежата. Също така, няма да гарантира техническата наличност, точността, верността, валидността или законността на сайтовете извън нашата собственост, достъпни чрез връзките.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД декларира, че е предприела всички необходими мерки, за да избегне всякакви щети на потребителите на уебсайта си, които могат да възникнат от сърфирането на уебсайта. Следователно, БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД не носи отговорност в случаи на щети, които сърфирането в Интернет може да причини на потребителя.

МОДИФИКАЦИИ

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД си запазва правото да прави измененията, които счита за подходящи, без предварително уведомление в съдържанието на своя уебсайт. Както по отношение на съдържанието на уебсайта, така и при условията на употреба. Такива модификации могат да се правят през уебсайта чрез всякакви допустими правни форми и са задължителни по време на публикуването им на уебсайта и до момента, в който бъдат валидно изменени от следващите.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни ние Ви уведомяваме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка на лични данни на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД с CIF BG203352425 и адрес на регистрация ул. Остромила 13, 4004 Пловдив - България с цел улесняване, ускоряване и изпълнение на ангажиментите, установени между двете страни. В съответствие с действащите наредби, БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява, че данните ще се съхраняват за периода, който е строго необходим, за да се спазят посочените по-горе правила.

Докато не ни уведомите друго, разбираме, че данните ви не са променени, че сте съгласни да ни уведомите за всякакви промени свързани с тях и че сте съгласни да ги използваме за посочените цели.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД уведомява, че ще продължи да обработва данните по законосъобразен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД се ангажира да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат незабавно отстранени или коригирани, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащият регламент за защита на личните данни можете да упражните правото на достъп, поправка, ограничаване на използването, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните данни, както и съгласието за използването на същите, насочвайки молбата си към посочения по-горе пощенски адрес или към имейл адрес info@balkanica.bg.

Можете да се обърнете към компетентния контролен орган, за да представите изискването, което считате за подходящо.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД самостоятелно или като правоприемник е собственик на всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост на своята уеб страница, както и елементите, съдържащи се в нея (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове, търговски марки или лога, комбинации от цветове, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за неговото функциониране, достъп и използване и др.), собственост на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД. Следователно те ще бъдат защитени като интелектуална собственост от българската правна система, като се прилагат както българските, така и европейските регламенти в тази област, както и международните договори, свързани с темата и подписани от България.

Всички права запазени. Съгласно разпоредбите на Закона за интелектуалната собственост изрично се забранява възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително и предоставянето на част или цялото съдържанието на тази страница за търговски цели, с каквито и да било технически средства, без разрешението на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД.

Потребителят се съгласява да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, собственост на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД. Можете да прегледате елементите на портала и дори да ги отпечатате, да ги копирате и да ги съхранявате на твърдия диск на компютъра си или на друг физически носител, винаги и когато е само и единствено за лична употреба. Потребителят трябва да се въздържа от изтриването, промяната, избягването или манипулирането на каквото и да е защитно устройство или система за сигурност, инсталирано на страниците на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД.

ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД си запазва правото да вземе гражданските или наказателните мерки, които сметне за подходящи за неправилното използване на уебсайта и съдържанието му, или за нарушаването на тези условия.

Връзката между потребителя и доставчика ще се регулира от действащите и приложими разпоредби на територията на България. Ако възникне спор, страните могат да представят конфликта си на арбитраж или пред съответната юрисдикция, като спазват правилата за юрисдикция и компетентност в това отношение. Седалището на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД се намира в България.