Политика за поверителност в социалните мрежи

В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни и Закон 34/2002 от 11 юли, за предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия (LSSI-CE) БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД информира потребителите за създаването на профили в социалните мрежи Facebook и Instagram, с основна цел да рекламира своите продукти и услуги.

Данни за БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД:

 • ДДС: BG203352425
 • АДРЕС: ул. Остромила 13, 4004 Пловдив - България
 • ЕЛ. ПОЩА: info@balkanica.bg
 • УЕБ СТРАНИЦА: www.balkanica.bg

Ако потребителят има профил в същата социална мрежа и реши да се присъедини към страницата създадена от БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, той демонстрира своя интерес към информацията, която се рекламира в мрежата. Присъединявайки се към нашата страница, той ни предоставя своето съгласие за обработка на личните данни публикувани в потребителския му профил.

Потребителят има достъп по всяко време до политиката за поверителност на социалните мрежи, както и по всяко време може да конфигурира профила си, за да гарантира тяхната поверителност.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД има достъп и се занимава с обществената информация на потребителя, най – вече името му за връзка. Тези данни се използват само в самата Социална мрежа. Те не са включени в досие от никакъв тип.

Във връзка с правата за достъп, поправка, отмяна и противопоставяне, които потребителят има и могат да бъдат упражнени пред БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, в съответствие с RGPD, трябва да се вземе под внимание следното:

 • Достъп: Ще бъде дефиниран от функционалността на социалната мрежа и възможността за достъп до информацията за потребителските профили.
 • Поправяне: Може да бъде удовлетворено само във връзка с тази информация, която е под контрола на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, например, да елиминира коментарите, публикувани на самата страница. Обикновено това право трябва да се упражнява пред социалната мрежа.
 • Анулиране и/или противопоставяне: Както и в предишния случай, може да бъде изпълнено само по отношение на тази информация, която е под контрола на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, например, когато вече не е свързан към профила.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД ще извърши следните действия:

 • Достъп до публичната информация на профила.
 • Публикуване в потребителския профил на цялата информация, която вече е публикувана на страницата БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД.
 • Изпращане на лични и индивидуални съобщения чрез каналите на социалната мрежа.
 • Актуализации за състоянието на страницата, които ще се публикуват в потребителския профил.
 • Потребителят винаги може да контролира връзките си, да премахва съдържанието, което вече не го интересува и да ограничава кой споделя връзките му, затова трябва да има достъп до настройките си за поверителност.

ПУБЛИКАЦИИ

Потребителят, веднъж свързан със страницата на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД, може да публикува коментари, връзки, изображения или снимки или друг вид мултимедийно съдържание, поддържано от социалната мрежа. Потребителят във всички случаи трябва да бъде техен титуляр, да се ползва от авторското право и правата върху интелектуалната собственост или да има съгласието на засегнатите трети страни. Изрично са забранени публикации, като текстове, графики, снимки, видеоклипове и др. които са в противоречие с морала, етиката, добрия вкус или уважението, и/или нарушават правата на интелектуалната или индустриалната собственост, правото на имиджа или Закона. В тези случаи БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД си запазва правото незабавно да отстрани съдържанието и да поиска постоянното блокиране на потребителя.

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД не носи отговорност за съдържанието, което даден потребител е публикувал свободно.

Потребителят трябва да има предвид, че публикациите му ще бъдат известни на другите потребители, така че самият той е основният отговорник за неприкосновеността на личния му живот.

Изображенията, които биха могли да се публикуват на страницата, няма да бъдат съхранени от страна на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД в нито един файл, но ще останат в социалната мрежа.

КОНКУРСИ И ПРОМОЦИИ

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД си запазва правото да провежда конкурси и промоции, в които потребителят харесал страницата може да участва. Изискванията за тях, ще бъдат публикувани в платформата на социалната мрежа. Съобразявайки се винаги с LSSI-CE и с другите правила, които могат да бъдат прилагани.

Социалната мрежа не спонсорира, не одобрява или администрира по какъвто и да е начин някоя от нашите промоции, нито пък е свързана с никоя от тях.

РЕКЛАМА

БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД ще използва Социалната мрежа за популяризиране на своите продукти и услуги и при всички случаи, ако реши да третира данните ви за контакт за извършване на директни търговски проспективни дейности, те винаги ще бъдат в съответствие със законовите изисквания на RGPD и LSSI-CE.

Фактът, че препоръчвате страницата на БАЛКАНИКА ДИСТРАЛ ООД на други потребители, за да могат да се наслаждават на промоциите ни или да бъдат информирани за нашата дейност, няма да се счита за реклама.

По-долу може да намерите правилата за поверителност на социалните мрежи:

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/